Arvutus võimsus katel

Tavaliselt maja küttesüsteemi efektiivsus ja töökindlus paljudest sõltub selle õigest arvutusest. Küttesüsteemi arvutus toimub nii, et tulemuseks tagada ruumis optimaalset temperatuuri.

Kuidas arvutada katla vajalikku võimsuse välja?

Katla vajalikku võimsuse täpseks määramiseks on vaja teostada soojuskaotuse arvutuse maja pinda, laede kõrguste, seinade materjali, aknade koguste ja palju teiste faktorite arvelevõtmisega. Soojuskaotuse arvutuse valem on esitatud allpool.

Katla võimsuse esialgse valimise jaoks on võimalik kasutada järgmist valemit: 10 ruutmeetri pinnale vajatakse võimsus umbes 1 kw (kui lae kõrgused on kuni 3 m ja hoones on hea soojusisolatsioon).

 

Maja soojuskaotuste arvutus
Koefitsientid (K)

 

Aknad

 

Kolmikklaasipakett


Topeltklaasipakett

 

Tavaline (topelt) klaasimine

 
 

0,85

 

1,0

 

1,27

K1

Seinad

Hea isolatsioon

r/betoon,telliskivi(2),soojusti (150mm)

Halb isolatsioon

 
 

0,85

 

1,0

 

1,27

K2

Aknade ja põranda pinnade vahekord

10%

20%

30%

40%

50%

 
 

0,8

 

0,9

 

1,0

 

1,1

 

1,2

 

1,3

 

1,4

 

1,5

K3

Temperatuur väljaspoolt hoone

-10

-15

-20

-25

-30

-35C

 
 

0,7

 

0,8

 

0,9

 

1,0

 

1,1

 

1,2

 

1,3

K4

Välisseinade arv

Üks

Kaks

Kolm

Neli

 
 

1,0

 

1,11

 

1,22

 

1,33

K5

Arvutatava hoone kohal asuva ruumi tüüp

 

Soojendatav ruum

Soe pööning

Külm pööning

 
 

0,82

 

0,91

 

1,0

K6

Hoone kõrgus

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

 
 

1,0

 

1,05

 

1,1

 

1,15

 

1,2

K7

Qt=w/m² xm² x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7=w
Kus:
Qt – maja soojuskaotused
-w/m² – soojuskaotuste erisuurus (65-80w/m²), mis koosneb soojusvoost aknade, seinade ja lae materjalide vahel, ventilatsioon ja muu,
- m²– hoone pind
-K - koefitsientid

Maja soojuslaotuste arvutuse näidis.

-K1 – topeltklaasipakett=1,0
-K2 – seinade materjal (r/betoon, telliskivi, soojusti) K2=1,0
-K3 – aknade pinnade vahekord lae pinnale 20% K3=1,0
-K4 – temperatuur õues -20°C K4=1,0
-K5 – välisseinade arv K5=1,33
-K6 - hoone arvutatava kohal (külm pööning) K6=1,0
-K7- toade kõrgus 2,5 m K7=1,0
Qt= 72,5 x 100 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,33 x 1,0 x 1,0 = 9642 w