Auraton 30

Auratin 30 19.60 EUR

Juhendid

Tehnilised andmed  
Toiteallikas kaks AAA tüüpi 1,5V leelipatareid
Aktiivkoormus 7A pingel 250V~
Induktiivkoormus 3A pingel 250V~
Temperatuuri mõõtepiirkond 5 — 30C
Temperatuuri mõõtetäpsus +/- 1,0C
Juhttemperatuuri seadepiirkond 5 — 35C
Lülitusvahemik +/- 1C
Väljundi aktiveerumise viide 20 sekundit
Töökeskkonna temperatuur 0 - 40C (mittekondenseeruv)
Säilituskeskonna temperatuur - 30 - 60C
Tööomadused saastunud keskonnas Normaalsed