Biopuhasti

Kui eramut, talu, suvilat, püsielamu- või suvilarühma ühiskanalisatsiooniga ühendada ei saa, tuleb rajada omakanalisatsioon ning reovesi puhastada omal krundil, s.o omapuhastis. Skandinaaviamaades loetakse omapuhastiks üht kuni viit peret teenindavat seadet. Reoveepuhasti valitakse seatava eesmärgi, piirangute, majanduslike võimaluste, maatüki suuruse ja hüdrogeoloogiliste olude järgi. Valik võib oleneda isegi sellest, kui kiiresti on puhastit vaja. Puhastamisviis oleneb teenindatavate inimeste arvust ja sellest, kas on tegemist puhkevõi püsiasustusega. Ühe pere reovett (kuni 1 m3/d) on soovitatav puhastada omal krundil olevas pinnaspuhastis. Kui reovett on üle 1 m3/d, sobivad põhipuhastiks ka biokilepuhastid ja täidisega aerotankid, mis taluvad hästi koormuse lühiajalist kõikumist. Aktiivmudaprotsess on tundlik ka olmekemikaalide suhtes.