Ioonkuttesusteemid

Üldine informatsioon
ja katelde tööprintsiibid

Eramute ehitus on alati nõudnud suhteliselt suuri finantskulutusi.Suur eelarve hirmutab elamu omanikku plaanitud majast, garaazist ja saunast loobuma. Sukeldudes ehituskuludesse mõtlevad inimesed harva, tavaliselt viimasel hetkel, ruumide kütmisest.

Mõnikord jääb gaasi välistrasside väljaehitusprojekt suvila või kooperatiivi territooriumile ainult paberi peale, teistel juhtumitel ei rahulda kliente keskkütte kvaliteet. Siis tuleb otsida kütmise alternatiivvarianti kütteseadmete turul. Siin on küttesüsteemide suur valik sest paljud firmad ja ettevõted lubavad soojust ja mugavust,kuid ühel on uskumatult kõrged hinnad,teistel aga jätab toote kvaliteet soovida paremat. Ühesõnaga,et saavutada parim hinna ja kvaliteedi suhe tuleb inimesel korralikult pead murda.

Ettevõte "ABC Toru" pakub oma kõrgeefektiivseid ja säästlikke kütte süsteeme, mis säästavad tarbijale suuri rahasummasid ja vabastavad probleemidest, mis on seotud paigaldamise -ja kasutamise keerukusega.
“ABC Toru” küttesüsteemid ületavad teisi analoogseid oma säästlikkuse poolest.

“ABC Toru” küttesüsteemides kasutatakse läbivoolutüüpi elektroodkatlaid, kus ilmneb kohene paremus teiste analoogsüsteemide ees sellega,et ta ei vaja Tuletõrje Luba ja spetsiaalset katlaruumi.

Soojuskandja ehk vee soojendamise protsess küttesüsteemides toimub tema ionisatsiooni arvel, see tähendab, et soojuskandja molekulide lõhustamist positiivselt ja negatiivselt laetud ioonidega,mis liikudes negatiivselt positiivsele elektroodile tekitavad energiat, see tähendab seda, et vee soojendamise protsess toimub otsejoones ilma “vahendajata”milleks on näiteks tennkateldes kõttekeha ,mis tarbib palju rohkem energiat.

Ionisatsioonkamber, kus toimub see protsess, on väikese suurusega, sellepärast toimub soojuskandja ehk vee kiire soojendus.

Kui mingi põhjuse tõttu soojuskandja voolab küttesüsteemist välja, siis katel lakkab töötamast, kuna vesi ongi elektriahela elemendiks. Seega, kui ei ole soojuskandjat ehk vett siis ei toimu ka elektri tarbimist,seega ei toimu ka soojendust ja ei teki Tulekahju Ohtu, mis pole välistatud tennkatla puhul.

 

Küttesüsteemide soojendus algab peale pinge sisse lülitamist ja 1 minuti pärast on soojuskandja temperatuur 50-55 kraadi. Keskmiselt soojeneb küttesüsteem 60-70 m2 pinna puhul 30-40 minutiga. Seega kütteahela 5kw käimapanekul algab energa tarbimine 2 kw-st. ja tõuseb siis sujuvalt kuni maksimum tarbimiseni.Analoogse võimsusega Tennkatla käimapanek samadel tingimustel nõuab elektrienergia tarbimist alates 5 kw-st,koheselt mis ületab 50 % küttesüsteemi stardienergiakulusid.

 

Elektrikatlade keskstaatiliste energiakulude
Võrdlustabel

ABC TORU
küttesüsteemid

Tennkatlad

5 kw
(60 m²)

900 - 1200
w/h

5kw
(50 m² )

1500-1800
w/h

9 kw
(100 m²)

1200-2300
w/h

9kw
(90 m²)

3600-4200
w/h

15 kw
(150 m²)

2300-3500
w/h

15 kw
(130 m²)

5300-6400
w/h

25 kw
(kuni 300 m² )

3500-4500
w/h

24 kw
(240 m²)

9500-11000
w/h

Keskmised statistilised andmed elekrtikatelde ekspluateerimisel on välja toodud elektrikulude mitmeaastasest arvestusest objektidel.Siit tuleb küsimus:Kust tekib selline säästmine ? Vastus on leitav võrdlusgraafikust. Graafikus on näidatud elektrikatelde töö põhimõttelised erinevused. Otsese tegevuse seaded, mille alla kuuluvad Ioonikatlad, kus elektrivool liigub vee kaudu nagu kandja elektroodide vahel,tekitavad soojenduse Joule-Lentzi seaduse järgi, soojendades seda vahetult Q=CJ2RT cal;
kus:

Q – eristatud soojus, cal;
J – voolutugevus, A;
R – katlavee takistus,Om ;
T – voolu läbimise aeg, sek;
C – elektriline soojusekvivalent ( 0,24 cal/joul vee jaoks)

Soojuskandja (vee) soojendamisel, selle takistus väheneb ja soojuskandja kaudu liikuv vool suureneb. Järk-järgult elektriveesoojendi hakkab „koguma” elektivõimsust ja andma seda soojusena soojuskandjale. Lõpptarbimisvõimsus sõltub tarbijaga soojuskandjale antud temperatuurist ja selle kogusest.

 

 

Elektroodkatla eeliste graafiline
võrdlus Tennkatla suhtes

 

 

Järeldused

Elektroodikatlaga küttesüsteemides võrreldes tennkatlaga on järgmised eelised:

  • madalam hind samasugusel nominaalvõimsusel;
  • Töövahemik kuni remondini on mitu korda suurem.
  • väiksemad gabariitmõõtmed ja ekspluateerimiskulud;
  • kõrgem kasutegur;

Küttesüsteem komplekteeritakse automaatikaga, mis annab tarbijale ,mitte ainult vajaliku õhutemperatuuri ruumis, aga ka hoiab seda automaatselt ööpäevaringselti.Selleks kasutatakse Siemens ja Tiemme firmade automaatikat.

Ettevõte teostab tellija soovil kogu küttesüsteemi täielikku paigaldust. Ettevõtte spetsialistid ja konsultandid abistavad tellijaid erinevate tehniliste lahenduste välja töötamises.

Küttesüsteem Koostatud katlaruumi lahendus
(kahekontuurliine boiler kuuma vee jaoks,
1 korruse põrandaküte ja ,
2 korruse radiaatorid )