Soojuspump tööprintsiip

 

Soojuspumpumbaks nimetatakse masinat, mis neelab madalpotensiaalset soojust meid ümbritsevast keskkonnast 4-6 kraadi C ja kõrgem ja suunab selle kasutaja soojusvarustus süsteemi sooja vee-või sooja õhu näol. Soojusülekanne toimub külmaagensi (freooni) abil. elektrienergiat kasutab soojuspump ainult freooni liigutamiseks süsteemis kompressori abiga samamoodi nagu külmik. Süsteem töötab nagu katel kütmisel ja konditsioneer jahutamisel. Talvel süsteem kannab maapinnast salvestunud soojust majja. Sama tsüklit kasutatakse ka vee soojendamisel.
protsess on pööratav ja soojuspumpasid saabki külmal aastaajal kasutada kütmiseks ja suvel jahutamiseks. Maja soojendamiseks madalpotensiaalse energia allikana saab kasutada looduslikku päristolu energiat( õhk,põhjavee soojust,arteesia ja termiline vesi, jõe-;järve-; mere vesi ja teisi mitte külmuvaid veekogusid.) Soojuspumbad komplekteeritakse juhtimissüsteemiga ja automaatikaga,m is hoiab etteantud tööreziimi .